"Lär mig få mod att ändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan förändra och visdom nog att förstå skillnaden."